معرفی دو نرم افزار راجع به کامپوزیت ها - علم و مهندسی مواد ایران

علم و مهندسی مواد ایران


+ معرفی دو نرم افزار راجع به کامپوزیت ها

COMPOSITE STARشامل پایگاه داده اطلاعاتی و نرم افزار طراحی برای مواد کامپوزیت می باشد.
استفاده 30 روزه از این نرم افزار رایگان می باشد.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید و فرم را تکمیل کنید

==============

CADWIND 2007شبیه سازی فرآیند.

??????? : عماد ; ???? ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱٠
    ???? ??? ??????()   ???????? ????? ???? ?????? ?????? | ??? ???? ?? ????? | ??????????? | ??? ???? ?? ????? | ??????????? | ??? ???? ?? ????? | ?????