# بیو_مواد

‏بررسی ساختار و عملکرد آلیاژهای حافظه دار در پزشکی

احمدرضا دوراندیش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقاتدکتر سیروس آقانجفی ،عضو هیات علمی دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 199 بازدید