# مهندسی_مواد

‏بررسی ساختار و عملکرد آلیاژهای حافظه دار در پزشکی

احمدرضا دوراندیش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقاتدکتر سیروس آقانجفی ،عضو هیات علمی دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 218 بازدید

مجموعه کامل استانداردهای ASTM

http://mihd.net/59nxqwhttp://mihd.net/q91cjlhttp://mihd.net/slqg6ahttp://mihd.net/8j3gyihttp://mihd.net/t1s0m7http://mihd.net/kzvr2chttp://mihd.net/4mqne3http://mihd.net/pudqenhttp://mihd.net/ghkf97http://mihd.net/5lbn27http://mihd.net/dkm02shttp://mihd.net/4etmh9http://mihd.net/9a7u86http://mihd.net/c3rnxzhttp://mihd.net/x4kpcvhttp://mihd.net/irl72zhttp://mihd.net/g2dk7vhttp://mihd.net/3y9v8ahttp://mihd.net/3kvae2http://mihd.net/c1dfav
/ 0 نظر / 19 بازدید