سایت دانشگاه کمبریج و چند کتاب الکترونیکی رایگان

- سایت دانشکده مواد دانشگاه کمبریج که از اون می تونید برخی درسهای مرتبط رو دانلود کنید:

http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/teaching.html

- در سایت این گروه می تونید ۳ کتاب زیر رو بصورت رایگان دانلود کنید:

الف) Worked examples in the Geometry of Crystals

این هم آدرس لینک دانلود

http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2001/crystal.html

ب) Bainite in Steels

این کتاب رو هم میتونید فصل به فصل و هم کامل دانلود کنید که کامل اون هم به ۲ صورت کم حجم و با حجم زیاد موجود است.

دانلود از:

http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/newbainite.html

ج) The Alloying Elements in Steel

دانلود از:

http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2004/Bain.Alloying/ecbain.html

 

/ 0 نظر / 50 بازدید